RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch Kwartaalbericht - 8 september 2016

Sputterende wereldeconomie raakt nu ook Nederland

De inzakkende groei van de wereldeconomie raakt nu ook ons land. Dit jaar groeit de Nederlandse economie naar verwachting nog met 1¾ procent. Volgend jaar zal de groei in ons land licht vertragen en uitkomen op 1½ procent. Dit is vooral het gevolg van de effecten van een mogelijke aanstaande Brexit en een lagere groei in China en de VS. De Nederlandse economie zal dan ook meer dan in voorgaande jaren op eigen benen moeten staan. Dat en meer staat in ons nieuwe Economisch Kwartaalbericht.

De verwachte terugval van de groei van met name het Verenigd Koninkrijk en de VS raakt onze exportsector relatief hard. Bedroeg de groei van het uitvoervolume in 2015 nog 5 procent, dit en volgend jaar valt deze terug tot slechts 2¾ procent. Dat de waarde van de euro ten opzichte van vooral het pond een stuk hoger ligt dan in voorgaande jaren helpt ook niet echt. Dit jaar dragen de private consumptie en de private investeringen fors bij aan de groei. Volgend jaar zal de consumptie waarschijnlijk nog wat harder groeien.

Met om en nabij de 3 procent houdt de groei van de wereldeconomie niet over. De kans op tegenvallers is groter dan die op meevallers. Dit komt onder meer door geopolitieke spanningen rondom de Zuid-Chinese zee, de komende presidentsverkiezingen in de VS, onrust in het Midden-Oosten, onduidelijkheid rondom het Brexit-traject, de vluchtelingencrisis in Europa en de wereldwijd groeiende twijfel over de effectiviteit van het huidige, onconventionele monetaire beleid zonder duidelijke exit-strategie.

Lees de diverse hoofdstukken van het Economisch Kwartaalbericht via de links hieronder.

Blik op de wereld: wennen aan lagere mondiale groei?

Rente en valuta: neerwaartse rentespiraal nog niet doorbroken

Sputterende wereldeconomie raakt nu ook Nederland

Eurozone: groei blijkt veerkrachtig, maar houdt niet over

Breed gedragen zwakte in de Britse economie na de stem voor Brexit

Verenigde Staten: op een tweesprong

China: balanceren tussen groei en hervormingen

Japan: wat kunnen we nog verwachten?

Economische kerngegevens

Video's

Vooruitzichten Nederlandse economie
Martijn Badir geeft een toelichting bij de economische vooruitzichten voor Nederland.

Internationale economische vooruitzichten
Maartje Wijffelaars geeft een toelichting bij de economische vooruitzichten voor de wereldeconomie. 

Rente- en valutaverwachtingen
Elwin de Groot geeft een toelichting bij de rente- en valutaverwachtingen.

Engelstalige teksten

Lees een deel van het Economisch Kwartaalbericht in het Engels.