RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rabobank staat voor het vergroten van het welzijn en de welvaart van Nederland en hecht grote waarde aan het succes van Nederlandse bedrijven.

RaboResearch doet daarom onderzoek naar de factoren achter succesvolle bedrijven: van beursgenoteerde bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de studies die in dit kader zijn uitgebracht.

Meer met management: kansen voor retailers - 11 maart 2019
De managementkwaliteit van retailers is lager dan van industriebedrijven. Om de managementkwaliteit te verhogen kunnen retailers leren van hun industriecollega’s, maar moeten ze zich eerst bewust worden van de kwaliteit van hun huidige praktijken.

De arbeidskrapte te lijf met beter personeelsmanagement - 8 december 2018
Arbeidsmarktkrapte is steeds vaker een belemmering voor ondernemers. Bedrijven kunnen hiermee omgaan door in hun personeelsmanagement meer nadruk te leggen op het aantrekken van personeel en het koppelen van beloningen aan prestaties.

Goed management doet ertoe, maar wat doet ertoe voor goed management? - 6 november 2018
Meer aandacht voor de verspreiding van managementkennis binnen het bedrijfsleven, het borgen van een open en concurrerende economie en goed onderwijs dragen bij aan de managementkwaliteit en daarmee de prestaties van Nederlandse bedrijven.

Kwaliteit van management in Nederland - 4 september 2018
Nederland staat zesde op de internationale ranglijst van managementkwaliteit. Goed, maar niet top. Ons bedrijfsleven heeft veel te winnen bij verbeteren managementpraktijken, vooral op het vlak van doelen- en personeelsmanagement.

Adoptie van technologie draagt bij aan succes Nederlandse bedrijven - 5 juli 2018
Internationaal gezien adopteren Nederlandse bedrijven relatief vaak nieuwe technologie, maar het MKB loopt achter op het grootbedrijf. De schaarste aan ICT-personeel blijkt een belangrijke belemmering voor adoptie.

Succesvoller met een zwarte coltrui (column) - 12 juni 2018
De kwaliteit van management is een belangrijke succesfactor voor alle organisaties, van handel en industrie tot zorg en onderwijs. Wat kunnen we leren van succesvolle ondernemers?

Bedrijvensucces in Nederland - wat we (nog niet) weten - 26 april 2018
Innovatie, ondernemersklimaat, menselijk kapitaal en management zijn de vier pijlers onder bedrijvensucces. Maar hoe deze factoren het succes van Nederlandse bedrijven verklaren is niet duidelijk; daarom doet Rabobank nu grootschalig onderzoek hiernaar.

Een productiever Nederland? Focus op de middenmoot van bedrijven - 31 augustus 2017
Om de economische groei na 2018 aan de praat te houden, moeten we op zoek naar nieuwe manieren om de productiviteit te verhogen. De middenmoot van het bedrijfsleven helpen om kleine verbeteringen te maken, kan leiden tot een grote stijging van de totale productiviteit.

Contact
Wilt u meer weten over dit onderzoek, neemt u dan contact op met drs. Jadé Dieteren, drs. Jesse Groenewegen of dr. Sjoerd Hardeman via mailadres bedrijvenonderzoek@rabobank.nl

Jadé Dieteren Jesse Groenewegen Sjoerd Hardeman
Econometrist Econoom Senior-econoom