RaboResearch - Economisch Onderzoek

Rabobank staat voor het vergroten van het welzijn en de welvaart van Nederland en hecht grote waarde aan het succes van Nederlandse bedrijven.

RaboResearch doet daarom onderzoek naar de factoren achter succesvolle bedrijven: van beursgenoteerde bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de studies die in dit kader zijn uitgebracht.

Naar een toekomstbestendige maakindustrie - 5 maart 2020
Veel industriebedrijven zijn onvoldoende voorbereid op technologisering, handelsspanningen en de duurzaamheidstransitie. Betere managementpraktijken zijn belangrijk voor de toekomstbestendigheid van industriebedrijven.

De kwaliteit van bedrijfspraktijken: het opwaarts potentieel van familiebedrijven - 20 februari 2020
Familiebedrijven doen niet onder voor niet-familiebedrijven qua financiële prestaties, maar beschikken doorgaans wel over minder goede bedrijfspraktijken. Door hun bedrijfspraktijken te verbeteren kunnen familiebedrijven nog beter gaan presteren. 

Ondernemers: drie uitdagingen, één oplossing (video) - 16 december 2019
In de studio praten RaboResearch-economen Jesse Groenewegen en Sjoerd Hardeman over de uitdagingen waar ondernemers vandaag de dag tegenaan lopen.

Adoptie data-gedreven besluitvorming belemmerd door matig personeelsmanagement - 3 december 2019
Er is steeds meer data beschikbaar voor bedrijven om belangrijke beslissingen op te baseren. Niet alle bedrijven doen dat. De adoptie van data-gedreven besluitvorming wordt vooral belemmerd door matig personeelsmanagement.

Grote regionale verschillen in managementkwaliteit binnen Nederland - 6 november 2019
Beter management leidt tot betere bedrijfsprestaties. Tegelijkertijd verschilt de kwaliteit van management tussen regio’s binnen Nederland. Overschatting van eigen kwaliteiten is hoger in de Randstad.

Hoe een Marshallplan voor onze economie er uit moet zien - 24 oktober 2019
De economische groei in Nederland loopt terug. Deels door dreigende conjuncturele tegenwind, maar onderliggend stagneert de groei van onze arbeidsproductiviteit al langer. Het is de hoogste tijd voor een Marshallplan voor onze economie.

Gericht beleid nodig voor verbeteren managementkwaliteit bij bedrijven - 17 oktober 2019
Om de kwaliteit van het management bij Nederlandse bedrijven te verbeteren, is gericht beleid nodig. Goed beleid kan vervolgens een bijdrage leveren aan de productiviteitsverhoging in ons land.

Bedrijven die artificial intelligence niet omarmen zijn niet dom - 11 september 2019
De potentie van Artificial Intelligence voor productiviteitsgroei is groot. Toch zien we dat de adoptie van AI eerder af- dan toeneemt. Dit komt waarschijnlijk doordat de prijs van producten en activiteiten die met AI samengaan ook stijgt.

Meer met management: kansen voor retailers - 11 maart 2019
De managementkwaliteit van retailers is lager dan van industriebedrijven. Om de managementkwaliteit te verhogen kunnen retailers leren van hun industriecollega’s, maar moeten ze zich eerst bewust worden van de kwaliteit van hun huidige praktijken.

De arbeidskrapte te lijf met beter personeelsmanagement - 8 december 2018
Arbeidsmarktkrapte is steeds vaker een belemmering voor ondernemers. Bedrijven kunnen hiermee omgaan door in hun personeelsmanagement meer nadruk te leggen op het aantrekken van personeel en het koppelen van beloningen aan prestaties.

Goed management doet ertoe, maar wat doet ertoe voor goed management? - 6 november 2018
Meer aandacht voor de verspreiding van managementkennis binnen het bedrijfsleven, het borgen van een open en concurrerende economie en goed onderwijs dragen bij aan de managementkwaliteit en daarmee de prestaties van Nederlandse bedrijven.

Kwaliteit van management in Nederland - 4 september 2018
Nederland staat zesde op de internationale ranglijst van managementkwaliteit. Goed, maar niet top. Ons bedrijfsleven heeft veel te winnen bij verbeteren managementpraktijken, vooral op het vlak van doelen- en personeelsmanagement.

Adoptie van technologie draagt bij aan succes Nederlandse bedrijven - 5 juli 2018
Internationaal gezien adopteren Nederlandse bedrijven relatief vaak nieuwe technologie, maar het MKB loopt achter op het grootbedrijf. De schaarste aan ICT-personeel blijkt een belangrijke belemmering voor adoptie.

Succesvoller met een zwarte coltrui (column) - 12 juni 2018
De kwaliteit van management is een belangrijke succesfactor voor alle organisaties, van handel en industrie tot zorg en onderwijs. Wat kunnen we leren van succesvolle ondernemers?

Bedrijvensucces in Nederland - wat we (nog niet) weten - 26 april 2018
Innovatie, ondernemersklimaat, menselijk kapitaal en management zijn de vier pijlers onder bedrijvensucces. Maar hoe deze factoren het succes van Nederlandse bedrijven verklaren is niet duidelijk; daarom doet Rabobank nu grootschalig onderzoek hiernaar.

Een productiever Nederland? Focus op de middenmoot van bedrijven - 31 augustus 2017
Om de economische groei na 2018 aan de praat te houden, moeten we op zoek naar nieuwe manieren om de productiviteit te verhogen. De middenmoot van het bedrijfsleven helpen om kleine verbeteringen te maken, kan leiden tot een grote stijging van de totale productiviteit.

Contact
Wilt u meer weten over dit onderzoek, neemt u dan contact op met drs. Jesse Groenewegen of dr. Sjoerd Hardeman via mailadres bedrijvenonderzoek@rabobank.nl

Jesse Groenewegen Sjoerd Hardeman
Econoom Senior-econoom