RaboResearch - Economisch Onderzoek

18 december 2017

Visie op 2018: krachtig economisch herstel, maar sluimerende (geo)politieke risico’s

Het gaat goed met de Nederlandse economie, maar de internationale risico’s zijn niet gering. Voor Nederlandse ondernemers en beleggers die zaken doen in een aantal geopolitieke risicogebieden moet de dreiging die hier vanuit kan gaan niet op voorhand worden onderschat. Zo zal een onverhoopte ‘harde’ Brexit hen hard kunnen raken. Ook geopolitieke spanningen tussen bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Iran, en ontwikkelingen in Azië rondom Noord-Korea en de Zuid-Chinese Zee zorgen voor risico’s voor ondernemers, beleggers en de totale economie.

Dat en meer staat in onze Visie op 2018.

Visie op 2018: nieuw kabinet zorgt voor economie onder hoogspanning
Na jaren van groei is de Nederlandse economie de crisis te boven. We belanden nu in een fase van hoogconjunctuur met lage werkloosheid en oplopende inflatie. Het nieuwe kabinet stimuleert de economie nog meer, wat onnodig is gegeven de huidige fase van de conjunctuur. 

Visie op 2018: groei wereldeconomie blijft in dezelfde krachtige versnelling
De wereldeconomie groeit met 3,8% in 2018 en met 3,7% in 2019. Opkomende economieën dragen het meeste bij. Belangrijkste neerwaartse risico’s zijn een harde Brexit, escalatie van geopolitieke spanningen en aanscherping van het handelsbeleid van de VS. 

Visie op 2018: magere jaren eurozone voorlopig voorbij
Het economisch momentum in de eurozone houdt aan. Wij verwachten dat de groei de komende twee jaar rond de twee procent ligt. De groei wordt gedragen door zowel de binnenlandse als buitenlandse vraag. Toch blijft de inflatie volgens ons beperkt.

Visie op 2018: eurozone nog niet klaar voor nieuwe crisis
Europese politici zullen in 2018 besluiten over voorstellen voor de nodige versterking van de eurozone. Hiervan is een Europees Monetair Fonds het meest kansrijk. Een eventuele minister van Financiën voor de eurozone en een eurozonebegroting zullen waarschijnlijk beperkt gewicht krijgen. 

Visie op 2018: lage inflatie, lage rentes
Ondanks de hogere economische groei blijft de inflatie laag. Daarom is het beleid van de ECB nog steeds erg ruim. Ook de Fed worstelt met lage inflatie. Door de positieve ontwikkelingen in de eurozone zien we de euro sterker worden.

Visie op 2018: de gevolgen van geopolitieke risico’s en crises voor de Nederlandse economie
De economie draait goed. Maar de impact van een geopolitieke schok in bijvoorbeeld het Midden-Oosten of Azië kan fors zijn. Ook het risico van zo’n gebeurtenis kan de groei stuiten. De groei had een half procent hoger kunnen zijn zonder dat risico.

Visie op 2018: economische kerngegevens
De meest recente economische voorspellingen voor de Nederlandse en internationale economie en de financiële markten.

Infographic 

Infographic 

Video - Blik op de Nederlandse en internationale economie

Menno Middeldorp en Ester Barendregt geven een toelichting bij de economische vooruitzichten voor Nederland en de wereld, zoals beschreven in de Visie op 2018.