RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch Kwartaalbericht - 19 juni 2019

De Nederlandse economie groeit dit jaar minder hard dan vorig jaar. Volgend jaar zet die vertraging nog verder door. De mondiale groeivertraging begint tastbaar te worden en we voorzien dan ook een terugval in de exportgroei. Naar verwachting valt de overheidsconsumptie dit jaar en in 2020 lager uit dan gepland. Consumenten blijven nog wel de portemonnee trekken. Ook wordt er nog altijd meer geïnvesteerd. In 2019 groeit de Nederlandse economie daarom naar verwachting met 1,8 procent, gevolgd door 1,4 procent in 2020. Dat is een stuk minder hard dan in 2018, toen het bruto binnenlands product nog met 2,6 procent toenam. 

Dat en meer staat in ons nieuwe Economisch Kwartaalbericht.
Lees de diverse hoofdstukken hieronder.

Blik op de wereld: Risico op wereldwijde recessie toegenomen
Onze groeiverwachtingen voor de wereldeconomie zijn neerwaarts bijgesteld. Het recessierisico voor de mondiale economie is gestegen. Voor ontwikkelde én opkomende economieën geldt dat de aanhoudende lage renteomgeving een belangrijk neerwaarts risico vormt op de langere termijn. 

Zwakke buitenlandse vraag remt groei Nederlandse economie
De mondiale groeivertraging begint tastbaar te worden in Nederland: voor 2020 verwachten we dat de economische groei terugvalt naar 1,4 procent. Een ontwrichtende, harde Brexit kan onze economie wel het grootste deel van die groei kosten. 

Eurozone: hoe lang onttrekt de binnenlandse vraag zich nog aan de industriële malaise?
De op het binnenland gerichte sectoren zijn vooralsnog robuust gebleken en een serieuze vertraging zoals in de industrie lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. Desalniettemin neemt de roep om stimulerend overheidsbeleid toe.

Rente en valuta: Negatief nieuw normaal?
Het beleid van de centrale bank wordt vaak als oorzaak van de lage rente gezien, maar deze is net zo goed een gevolg van structurele demografische en technologische factoren. De rentes in de eurozone zullen nog lang negatief blijven.

Economische kerngegevens
De meest recente economische voorspellingen voor de Nederlandse en internationale economie en de financiële markten.

Infographic

(volledige infographic)