RaboResearch - Economisch Onderzoek

10 oktober 2017

Na de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 heeft Nederland bijna zeven maanden moeten wachten op de plannen van de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Een lange zit, maar heb je volgens de economen van de Rabobank dan ook wat?

In dit dossier kunt u de reactie van RaboResearch op het regeerakkoord van het nieuwe kabinet lezen.

Rutte-III geeft enthousiast geld uit, iets te enthousiast
Rutte-III geeft extra geld uit aan defensie, onderwijs en kindregelingen en verlaagt de belastingen, vooral voor huishoudens. De uitgavendrift van Rutte-III is te enthousiast met als resultaat een houdbaarheidstekort en een deels procyclisch begrotingsbeleid. Positief is de terugkeer van het trendmatig begrotingsbeleid.

Op de huizenmarkt zijn alle ogen gericht op de renteaftrek
Het nieuwe kabinet wil de hypotheekrenteaftrek sneller afbouwen en wil het eigenwoningforfait verlagen. Is dit de juiste koers om hypotheekschulden in Nederland te verlagen, en wat voor impact zal het beleid hebben op de huizenprijzen?

Sociale vlaktaks leidt niet tot vereenvoudiging Nederlands belastingstelsel
Vooral door de invoering van het tweeschijvenstelsel gaan de lasten op arbeid de komende jaren fors omlaag. Omdat lagere inkomens worden gecompenseerd door onder meer te sleutelen aan de arbeidskorting en heffingskorting wordt het belastingstelsel er echter niet eenvoudiger op.

Geen lastenverlichting voor bedrijven, maar kabinet voert wel klassieke economische wijsheid uit
Het kabinet gaat winst minder zwaar belasten, maar vervuiling en schulden aangaan wordt duurder. Het lage btw-tarief gaat naar 9 procent. De lastenverlichting voor huishoudens verzacht deze verhoging.

Rutte III is erg ambitieus, maar halen we hiermee Parijs?
Rutte III is ambitieus op het gebied van duurzaamheid, maar er zullen nog meer maatregelen genomen moeten worden om daadwerkelijk te voldoen aan het Parijsakkoord. Wat het kabinet zichzelf nu eigenlijk verplicht met de nieuwe klimaatwet.

Arbeidsmarkt: nieuw kabinet verkleint verschillen tussen vast en flex ... een beetje
Het nieuwe kabinet brengt een duidelijke scheidslijn aan tussen schijnzelfstandigen en echte ondernemers en draait omstreden maatregelen uit het verleden weer terug. Minstens zo interessant is welke maatregelen Rutte-III niƩt neemt.

New Dutch coalition: growth-friendly policies, but modest fiscal deterioration (Engelstalig)
Dutch coalition partners finally announce their plans. The plans feature changes to the tax system that should encourage labour supply. Tax cuts and extra spending result in deterioration in fiscal balance, but the fiscal outlook remains healthy.