RaboResearch - Economisch Onderzoek

Special

Nederland na corona: inzichten van voor de crisis

Veel van de sentimenten die tijdens de huidige coronacrisis komen bovendrijven, leefden ook daarvoor al in onze samenleving. Afgaand op de uitkomsten van de Landelijke Dialoog ligt de grootste kans om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken misschien wel op het vlak van onderwijs.

Special

India: Economic growth set to plunge as uncertainty rises (Engelstalig)

We have revised our economic projections for India downwards and expect the economy to contract by 2.9% in fiscal 2020/21. The economic stimulus package of 20 lakh crore is expected to prop up growth this fiscal year by 1.8ppts, but more unconventional policy measures (such as debt monetization) seem necessary.

Themabericht

Regionaal-economische verschillen fors toegenomen

Het economische zwaartepunt in Nederland is de afgelopen decennia verschoven naar de Noordvleugel en de oostelijke flank van de Randstad en Oost-Brabant. Regionale omstandigheden waren hierbij een belangrijkere verklaring dan de regionale economische structuur.

Themabericht

Which jobs are vulnerable in the six-foot economy? (Engelstalig)

The United States might be stuck with a so-called ‘six-foot economy’ for a considerable period of time in order to prevent a re-emergence of the COVID-19 virus. Our main finding is that 23% of all US jobs might face problems to adapt to such an economy. Occupations in healthcare (60% vulnerable jobs), air transport (59%) and the hospitality sector (49%) are especially vulnerable.

Column

Klimaatbeleid moet snel uit lockdown

Bedrijven hebben nu steun nodig om de coronacrisis te overleven, maar dat wil niet zeggen dat de opgave om toekomstbestendig te worden is verdwenen. Het is daarom belangrijk om de nationale klimaat- en investeringsplannen te blijven uitvoeren.

Special

Coronacrisis speelt de energietransitie parten

Op basis van 'early warning'-indicatoren verwachten we een negatieve impact van de coronacrisis op de energietransitie. Het is belangrijk dat de overheid gericht en consistent beleid uitvoert om de negatieve effecten te dempen.

Themabericht

The shape of India’s exit from the COVID-19 crisis (Engelstalig)

We expect the COVID-19 crisis to cost each Indian between INR 8,000 to 16,000 in 2025 of missed economic growth compared to a benchmark scenario of no pandemic, depending on the shape of the recovery. However, if the USD 270bn recent stimulus package addresses India’s structural weakness and is properly executed, India’s economy could even emerge stronger from the COVID-19 crisis.