RaboResearch - Economisch Onderzoek

Column

Weten wat we niet weten

De fouten die economen maken met voorspellingen van economische ontwikkelingen zijn vaak hilarisch. Maar achteraf verklaren en kritiek hebben is relatief makkelijk. Het naar de toekomst kijken is een onderdeel van economenwerk met toegevoegde waarde.

Special

Megatrend 5 - In de economie komt alles samen

Alle trends en ontwikkelingen hebben macro-economische gevolgen. En economische ontwikkelingen hebben weer gevolgen voor de andere megatrends. In de economie komt alles samen. En de economische toekomst wordt er daarbij niet zekerder op.

Special

Megatrend 4 - De toekomst van innovatie: gaat nu echt alles sneller?

Een van de grote vraagtekens in de economische wetenschap is wat innovatie doet met de economie en de maatschappij. Gaat nu echt alles sneller? Het is nauwelijks te voorspellen, maar de invloed van innovatie op de toekomst is groot.

Special

Megatrend 3 - Geopolitiek: diffusie van macht, meer afhankelijkheden

De geopolitieke situatie is onzekerder dan in decennia is voorgekomen. Machtsverhoudingen in de wereld verschuiven, onder meer doordat de rol van opkomende economieën in de wereld steeds groter wordt door demografische en economische ontwikkelingen.

Special

Megatrend 2 - Grenzen aan wat de aarde te bieden heeft

Bevolkingsgroei, urbanisatie en een stijging van de welvaart zorgen voor een stijging van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen. In 2030 hebben we naar verwachting 30% meer energie nodig, 40% meer water en 50% meer voedsel. Hoe gaan we dat regelen?

Special

Megatrend 1 - Demografie: groeiend, vergrijzend en samenscholend

In 1950 woonden er slechts 2,5 miljard mensen op de wereld, in 2050 meer dan 9 miljard. Tegelijkertijd vergrijst de wereldbevolking verder en woont zij in steeds grotere steden. Deze ontwikkelingen zijn zeer relevant voor de toekomst van Nederland.

Column

De vierde weg: politiek moet lef tonen en grootscheeps investeren

De mondiale economie blijft sputteren. Monetair beleid is niet de oplossing. Het alternatief: grootschalige overheidsinvesteringen. Goedkoper dan ooit. Om zo innovatie op te schalen en te komen tot een klimaatneutraal circulair Europa.

Special Engelstalige versie

Hoe hard groeit China nou écht?

In deze Special presenteren we een nieuwe samengestelde indicator om de economische groei in China te monitoren: de China Activity Indicator (CAI). De CAI laat zien dat de Chinese groei in 2015 geen 7% betrof, maar eerder rond de 5% lag.

Special

Het Nederlandse winkellandschap na de crisis

Winkels concentreren zich steeds meer in grote kernen. Vooral kernen waar de koopkrachtbinding toeneemt, zien hun aandeel in de landelijke detailhandelsbestedingen groeien.