RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch commentaar

Nederland: hoog inkomen, maar weinig te besteden

Nederland heeft een van de hoogste inkomens ter wereld. Daarbij valt echter wel op dat Nederlandse huishoudens maar een relatief klein deel van het nationale inkomen naar eigen inzicht kunnen besteden.

Landenrapport

Country Report Hungary (Engelstalig)

Over 2014 Hungary's economic growth increased to 3% thanks to a surge of EU-funds, the central bank’s “Lending for Growth” scheme, a peak in (car) industry investments, a good harvest and low inflation. For 2015 an economic growth of about 2.5% and a budget deficit below 3% is expected. Concerns remain about the continuation of unorthodox economic policies.

Landenrapport

Country Report Bulgaria (Engelstalig)

Growth in Bulgaria remains weak and fiscal balances have been deteriorating, though from a low base. The banking sector has weathered last year’s crisis well, but further measures are necessary to improve its resilience in the future

Landenrapport

Country Report Luxembourg (Engelstalig)

Economic growth in Luxembourg remains strong, but international regulatory changes could chal-lenge the country’s economic model and strong fiscal position in the future.

Themabericht Engelstalige versie

Regiostudie Europa

Deze studie over Europa richt zich op de economische vooruitzichten en de risico's voor de regio als geheel, maar ook op de onderlinge verschillen tussen de landen in de regio. Het doel van de studie is de economische ontwikkelingen en de onderliggende factoren van de Europese landen langs de meetlat te leggen om zo een totaalbeeld te krijgen van de richting waarin de Europese economieën zich ontwikkelen.

Themabericht Engelstalige versie

Macro-economische ontwikkelingen in Europa

We verwachten een geleidelijke versnelling van de economische groei in Europa, maar de economie is nog niet volledig hersteld van de financiële crisis. De situatie in Griekenland en het conflict in Oost-Oekraïne vormen een neerwaarts (staart-)risico.

Themabericht Engelstalige versie

Politieke ontwikkelingen in Europa

Europese landen worden geconfronteerd met een aantal interne destabiliserende politieke trends, terwijl de spanningen tussen de EU en Rusland waarschijnlijk niet gaan afnemen. TTIP en de nieuwe Europese Commissie zouden de geopolitieke invloed van de EU kunnen verhogen.