RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

The Tequila crisis in 1994 (Engelstalig)

In this report we will focus on the crisis of 1994 in Mexico, where a strong devaluation of the peso led to both a currency and banking crisis, while a sovereign crisis was just prevented.

Themabericht

The Mexican 1982 debt crisis (Engelstalig)

In August 1982, Mexico was the first of many Latin American countries to default on its sovereign debt. This report covers the main characteristics of the Mexican debt crisis as well as its main causes and triggers.

Themabericht Engelstalige versie

Prinsjesdag: een herhaling van zetten

De bonte verzameling hoofddeksels is het grootste nieuws van Prinsjesdag. Want de troonrede is opnieuw doordrenkt van de bezuinigingsretoriek. De hoogte van het begrotingstekort lijkt de enige maatstaf te zijn voor de economische toestand in Nederland.

Themabericht

Bedrijfsleven: exportgedreven herstel

Het exportafhankelijke bedrijfsleven gaat volgend jaar profiteren van de aantrekkende economische groei bij onze belangrijkste handelspartners. De bedrijven die op de binnenlandse markt zijn gericht houden het in 2014 relatief moeilijk.

Themabericht

CPB schetst onzekere economische vooruitzichten

In de Macro Economische Verkenning schetst het Centraal Planbureau het economische beeld voor het volgende jaar. De Nederlandse economie groeit volgend jaar weer voorzichtig, maar de onzekerheid rond deze verwachting is groot.

Themabericht

The Russian Crisis 1998 (Engelstalig)

Russia’s fixed exchange rate regime together with its fragile fiscal position appeared to be unsustainable in the course of 1998. By then an outbreak of a severe banking, currency and sovereign debt crisis could not be prevented.

Themabericht

Consumptie is de achilleshiel van de Nederlandse economie

De particuliere consumptie had de afgelopen jaren een groot aandeel in de tegenvallende economische activiteit. De belangrijkste verklaring voor de consumptiedaling is een afname van het reëel beschikbaar inkomen.

Themabericht

The Turkish 2000-01 banking crisis (Engelstalig)

Turkey experienced a severe banking crisis during 2000 and 2001. The crisis had a major impact on banking supervision and regulation, as both were extensively strengthened.