RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht Engelstalige versie

Spaanse arbeidsmarkt: geen snel herstel

Vanwege de hoge werkloosheid hebben beleidsmakers in Spanje vergaande arbeidsmarkthervormingen doorgevoerd. Dit zou de werking van de Spaanse arbeidsmarkt beduidend kunnen verbeteren. De vooruitzichten voor de komende jaren blijven echter somber.