RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

De kracht van de ondernemer (rapport)

In deze studie staat de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven centraal. Opleidingen moeten beter worden afgestemd op ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Bedrijven zullen hiervoor meer deel moeten gaan uitmaken van het onderwijsproces.

Themabericht

De kracht van de ondernemer (brochure)

In deze brochure staat de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven centraal. Opleidingen moeten beter worden afgestemd op ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Bedrijven zullen hiervoor meer deel moeten gaan uitmaken van het onderwijsproce

Landenrapport

Slovenia (Country Update) (Engelstalig)

Slovenia is currently experiencing a double-dip recession as a result of fiscal consolidation and banking sector problems. Implementation of the necessary reform plans is still at risk, as pressure from the public and trade unions remains high.

Landenrapport

Mexico (Country Update) (Engelstalig)

After years of congressional gridlock, Mexico's newly-elected president Enrique Pe?a Nieto has presented a comprehensive structural reform package. While the reforms look promising, he will likely face protracted negotiations with the opposition.

Landenrapport

Italy (Country Update) (Engelstalig)

Italy is taking significant steps to reduce the budget deficit and reform the economy. But the former is being undermined by the return of recession while on the reform front much still needs to be done.

Landenrapport

Portugal (Country Update) (Engelstalig)

Although Portugal has been very successful in abiding by the conditions of the IMF/EC/ECB troika and therefore has received official financial assistance without delay, the economic and financial situation remains very precarious and uncertain.

Landenrapport

Ireland (Country Update) (Engelstalig)

Economic stabilisation and restructuring and recapitalisation of the banking sector have pushed government bond yields for Ireland below those of Italy. But uncertainty remains high, with the economic recovery still far from complete.

Landenrapport

Spain (Country Update) (Engelstalig)

The Spanish government is seriously tackling its financial and economic issues. But the country is currently in a perfect storm of recession, missed budget deficit targets, rising government debt and rising opposition to government policies.

Landenrapport

Panama (Country Report) (Engelstalig)

Panama's economy continues to rank among the world's fastest growing economies. In order to save future Panama Canal revenues, a sovereign wealth fund has been established, which could strengthen public finances in the long-term.

Economisch commentaar

Grieks akkoord omzeilt hete hangijzers

Het IMF is met de Europese geldschieters overeengekomen om de Griekse overheidsschuld gedeeltelijk te herstructureren. De genomen maatregelen zijn echter een kleine en nog altijd uitermate onzekere stap in de richting van schuldhoudbaarheid.

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt

De situatie op de woningmarkt zal de komende anderhalf jaar niet structureel veranderen. Wel verwachten we een tijdelijke opleving van de transactieaantallen in het laatste kwartaal van 2012. De woningprijzen zullen onder druk blijven staan.

Kwartaalbericht Woningmarkt

Dutch Housing Market Quarterly (Engelstalig)

The Dutch housing market will see no meaningful change in the short term. Prices will fall and sales numbers will remain low. However, we do expect to see a temporary pickup in sales in the fourth quarter of 2012.

Economisch commentaar

Meevallende krimp in het eurogebied

De economische krimp in het eurogebied was in het derde kwartaal iets kleiner dan een kwartaal eerder. Dat is positiever dan wij verwacht hadden. Wij denken dat de krimp in het laatste kwartaal van het jaar weer sterker zal zijn.

Economisch commentaar

Het begin van de triple dip

De omvang van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (BBP) is in het derde kwartaal van 2012 met 1,1% afgenomen. Nederland balanceert hiermee op de rand van recessie. De kans is groot dat we hier in de komende jaren vaker mee te maken krijgen.

Landenrapport

Latvia (Country Report) (Engelstalig)

Following its very deep recession in 2008/10, Latvia currently belongs to the fastest-growing EU member states. Thanks to its successful austerity strategy and low inflation, the country could join the euro area in 2014.