RaboResearch - Economisch Onderzoek

Landenrapport

Belgium (Country report) (Engelstalig)

The ongoing political stalemate poses a threat to the necessary structural adjustments of the government budget. We don’t expect a satisfying level of budgetary adjustments in the short term and are unsure about the resulting sentiment in financial markets.

Themabericht Engelstalige versie

Eurocrisis: ‘Ik ben de ander niet!’

Sinds het najaar van 2009 kijken beleggers met argusogen naar de financiële situatie van een aantal eurolanden. Afgaande op het niveau van de staatsrentes maken financiële markten zich vooral druk om Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje.