RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Financiële diensten in ontwikkelingslanden

Op 11 oktober jl. hielden de vaste Tweede Kamercommissies voor Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid een hoorzitting over de regeringsplannen inzake VUT, prepensioen en levensloopregeling.