RaboResearch - Economisch Onderzoek

Video

Misvattingen remmen verduurzamingsproces eigen huis - video

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er tot 2021 per jaar 50.000 huizen moeten worden verduurzaamd en aardgasvrij moeten zijn. Na 2021 moeten er zo'n 200.000 huizen per jaar worden verduurzaamd zodat in 2030 1,5 miljoen huizen geïsoleerd en aardgasvrij zijn. Dat huiseigenaren nog niet massaal hun huizen verduurzamen, heeft deels te maken met misvattingen. In deze video wordt ingegaan op deze misvattingen.