RaboResearch - Economisch Onderzoek

Column

Polderen zonder jongeren

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn nauw betrokken geweest bij de vormgeving en uitwerking van de arbeidsmarktplannen van het kabinet. Maar hoe evenwichtig is die invloed van de vakbond op het arbeidsmarktbeleid nog?

Column

Rijke partner (m/v/x) gezocht

Steeds minder mensen slagen erin om (in hun eentje) een huis te kopen. De oplossing is niet een rijke partner, maar een streep door de gebrekkige toegankelijkheid en onbetaalbaarheid van (nieuwbouw)huizen.

Economisch Kwartaalbericht

Sectorprognoses: meevallers en uitdagingen

In deze Sectorprognoses richten wij ons op de vooruitzichten voor dit en volgend jaar: een periode met een bescheiden economische groei. Het acute recessie-gevaar is geweken. Dat geeft ondernemers enige ruimte om in te spelen op de vele uitdagingen – van schaarste aan personeel en materialen tot een versnelling van de klimaat- en energietransitie.

Economisch Kwartaalbericht

Sectorprognoses: milde recessie en structurele uitdagingen

In deze Sectorprognoses richten wij ons op de vooruitzichten voor de komende twee jaar: een periode die begint met een korte en milde recessie, gevolgd door een bescheiden economische groei. De uitdagingen voor ondernemers zijn echter van langduriger aard – denk aan schaarste aan personeel en materialen, en een versnelling van de klimaat- en energietransitie.

Themabericht

Inflatie is meer dan koopkrachtverlies

Hoe langer een hoog inflatietempo volhoudt, hoe pijnlijker de remedie. Na de jaren zeventig was een diepe mondiale recessie nodig om het inflatiemonster te bezweren. Het valt te hopen dat de monetaire autoriteiten het ditmaal niet zover laten komen.