RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Zorgen voor toekomstbestendige zorg

De gezondheidszorg in Nederland is niet toekomstbestendig. Op dit moment komt de politiek alleen maar met lapmiddelen om de kosten op korte termijn enigszins onder controle te houden, maar een echte lange termijn visie ontbreekt.