RaboResearch - Economisch Onderzoek

Column

Klaas Knot heeft gelijk: lonen mogen sneller stijgen

Onlangs noemde Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, het een goede zaak als de lonen sneller zouden stijgen. Als er één punt van kritiek op Klaas Knot kan worden geleverd is het dat zijn oproep eerder had mogen komen. Maar hij heeft, anno 2016, nog steeds helemaal gelijk.

Themabericht

Nederlandse bedrijven schakelen vaker uitzendbranche in

De Nederlandse branches zijn meer gebruik gaan maken van de diensten van de uitzendbranche. De vertekening van het macrobeeld – doordat de productie van ingehuurde flexkrachten wordt geregistreerd bij de uitzendbranche – is relatief beperkt.

Economisch commentaar

Lage BBP-groei Nederland door laag gasverbruik en tegenvallende exportgroei

Volgens de eerste raming van het CBS nam de omvang van de economie in het laatste kwartaal van 2015 met 0,3% toe ten opzichte van het kwartaal ervoor. Een krimp van de particuliere consumptie als gevolg van het lage gasverbruik drukte de groei.

Column

Willen jongeren echt allemaal in de stad wonen?

De steden groeien (weer) doordat jongvolwassenen daar in groten getale naar toe trekken en er enkele jaren later een gezin stichten, zo luidt de ‘communis opinio’ momenteel. Amsterdam is de enige stad die bij alle typen jongeren in trek is.