RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Onze calvinistische inborst onder de loep

Nederlanders staan traditioneel bekend als een spaarzaam volk, maar er verschijnen echter tegenstrijdige berichten over het spaargedrag van Nederlandse huishoudens. Het is de hoogste tijd om onze calvinistische inborst eens onder de loep te nemen.