RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Sneller mondiaal economisch herstel: herbalancering en handelsliberalisering

Sinds de crisis richt beleid veelal op lopende rekeningtekortreductie, zonder daarbij in protectionisme te vervallen. Er wordt zelfs over baanbrekende handelsliberalisering onderhandeld die een bescheiden, maar welkome economische impuls kan leveren.

Landenrapport

Country Report Brunei (Engelstalig)

Brunei is dependent on the hydrocarbon sector, but it gives the country a comfortable external position and allows the government to be generous to the population. As a result, there is little dissatisfaction with the slow democratization process.