RaboResearch - Economisch Onderzoek

Special

Nederlandse groengasambitie stuit op veel barrières

De overheid wil dat Nederland in 2030 minstens 2 miljard kubieke meter groen gas produceert waarvan het merendeel naar de gebouwde omgeving gaat. Om deze doelen te kunnen verwezenlijken, moet echter nog een flink aantal barrières worden overwonnen.

Column

Polderen zonder jongeren

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn nauw betrokken geweest bij de vormgeving en uitwerking van de arbeidsmarktplannen van het kabinet. Maar hoe evenwichtig is die invloed van de vakbond op het arbeidsmarktbeleid nog?

Special

Woontevredenheid in de Metropoolregio Amsterdam

Decennialang was de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een magneet waar meer mensen vanuit andere delen van Nederland naartoe verhuisden dan andersom. Sinds 2017 zien we echter een trendbreuk: per saldo gaan er meer mensen die in de MRA woonden naar andere delen van Nederland. Dit (negatieve) migratiesaldo lijkt samen te hangen met de ‘meerprijs’ die in de MRA wordt betaald ten opzichte van vergelijkbare woningen in andere regio’s.