RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch commentaar

Over Bitcoin en inflatie

De stelling dat de bitcoin geen inflatie van betekenis kent kan noch worden bewezen, noch worden verworpen omdat de benodigde informatie ontbreekt.

Column

Mijn slechte relatie met Bitcoin

Hoe mijn affaire met Bitcoin begon met slapeloze nachten en grote beloftes, maar eindigde in een kapotte computer en een gebroken hart. Zowel mijn computer als ik waren niet opgewassen tegen de spanning.