RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Inflatiemonitor Nederland: Inflatie loopt weer wat op in februari

Een sterke stijging van het algemene prijspeil kan de koopkracht van huishoudens uithollen en de winsten van bedrijven aantasten. In deze maandelijkse inflatiemonitor voor de Nederlandse economie leggen we de inflatiecijfers uit en presenteren we onze inflatieverwachtingen. Voor meer technische informatie verwijzen we naar de laatste paragraaf van deze publicatie.

Themabericht

Energielabel zegt niet alles over energieverbruik

Verduurzaming van woningen staat door de energiecrisis volop in de aandacht. In theorie verbruikt een huishouden in een woning met label A veel minder energie dan in een woning met label G, maar hoe pakt dit in de praktijk uit? En welke andere factoren bepalen het energieverbruik?

Themabericht

Ontwikkeling brede welvaart in de Achterhoek

Net als vorig jaar hebben we gekeken naar de ontwikkeling van brede welvaart in de Achterhoek en deze vergeleken met de ontwikkeling van brede welvaart elders in het land. Uit onze brede welvaartsenquête blijkt dat in de Achterhoek de brede welvaart afgelopen jaar op peil is gebleven, terwijl de brede welvaart elders in het land is gedaald.

Themabericht

Inflatie is meer dan koopkrachtverlies

Hoe langer een hoog inflatietempo volhoudt, hoe pijnlijker de remedie. Na de jaren zeventig was een diepe mondiale recessie nodig om het inflatiemonster te bezweren. Het valt te hopen dat de monetaire autoriteiten het ditmaal niet zover laten komen.

Themabericht

Koersen op brede welvaart in Zuid-Holland

De brede welvaart in Zuid-Holland behoort tot de laagste van het land en is het afgelopen jaar bovendien gedaald. Door in te gaan op de dimensies van brede welvaart en regionale verschillen binnen de provincie worden handvatten voor beleid geboden.