RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch Kwartaalbericht

Verenigde Staten: het disinflatie-dilemma van de Fed

De Amerikaanse banenmotor draait op volle toeren, maar de economie kan zich niet onttrekken aan disinflatoire krachten. Dit stelt de Fed voor een dilemma, waardoor de eerste renteverhoging weleens tot na de zomer op zich kan laten wachten.

Economisch Kwartaalbericht

China: groei neemt verder af in 2015

De Chinese overheid zet dit jaar in op een verdere daling van de groei. De huizenmarkt is (weer) aan het verzwakken. De munt is fors duurder geworden in reële termen, maar door lagere grondstoffenprijzen stijgen de handelsoverschotten.

Economisch Kwartaalbericht

Economische kerngegevens

De meest recente economische voorspellingen voor de Nederlandse en internationale economie en de financiële markten.

Economisch Kwartaalbericht

Versnelling economische groei zet door in 2016

De Nederlandse economie groeit in 2015 en 2016 met 1 3/4%. Als verdere geopolitieke onrust uitblijft en het vertrouwen herstelt, kan de groei hoger uitvallen. Enkele factoren maken een sneller dan verwacht mondiaal economisch herstel mogelijk, zoals de lagere olieprijzen, de lagere inflatie en dus koopkrachtwinst voor consumenten, en –voor de eurozone- extra steun door de zwakkere euro.

Economisch commentaar

Tegenover schulden staan ook vermogens

In Nederland staat er relatief veel pensioenvermogen tegenover de betrekkelijk hoge hypotheekschuld. Dit zorgt er onder andere voor dat oudere huishoudens een hogere hypotheeklening beter kunnen dragen.

Economisch commentaar

De LTV is ook een uitkomst van het belastingstelsel

De mate van fiscale ondersteuning voor het eigenwoningbezit is van invloed op de hoogte van de LTV. Dit dient ment ook mee te nemen bij een internationale vergelijking.

Conjunctuurbeeld

Germany: growth continues (Engelstalig)

We expect that German economic growth accelerates in 2015 on the back of increasing private consumption growth. Falling inflation combined with high nominal pay rises will lead to a further rise in disposable income.

Landenrapport

Country Report Malaysia (Engelstalig)

Growth in Malaysia is expected to slow slightly in the coming years. Lower oil prices will hurt government income in 2015. As the political career of opposition leader Anwar Ibrahim has ended, the opposition coalition has been weakened.