RaboResearch - Economisch Onderzoek

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Spanje

Net als in 2010 zal het economisch herstel in Spanje ook dit jaar traag verlopen. De binnenlandse vraag kan slechts beperkt groeien en de prijsconcurrentiepositie is tot nu toe slechts mondjesmaat verbeterd. Het is dan ook van belang dat de loongroei niet op de recent opgelopen inflatie zal reageren. Hoewel slecht voor koopkracht en consumptie, is dit voor het aanpassingsproces een noodzakelijk kwaad.

Themabericht Engelstalige versie

Eurocrisis: ‘Ik ben de ander niet!’

Sinds het najaar van 2009 kijken beleggers met argusogen naar de financiële situatie van een aantal eurolanden. Afgaande op het niveau van de staatsrentes maken financiële markten zich vooral druk om Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje.