RaboResearch - Economisch Onderzoek

Special

Duitsland: regionale verschillen in de economische structuur

Duitsland kent aanzienlijke regionale verschillen, niet alleen tussen de voormalige DDR en de voormalige BRD, maar ook tussen het zuiden en de rest van Duitsland. Ook nemen de verschillen tussen de grootstedelijke agglomeraties en het platteland toe.

Economisch commentaar Engelstalige versie

Stand van zaken Griekenland/Grexit

De Eurogroep heeft afgelopen zaterdag (27 juni) de onderhandelingen over een verlenging van het bailout-programma stopgezet, wat het risico op een Grieks faillissement vergroot. Met het oog op de geringe exposure op Griekenland van Eurozone banken en de nieuwe crisismechanismen op Europees niveau voorzien wij echter geen grootschalige besmetting van andere Europese landen.

Landenrapport

Country Report Oman (Engelstalig)

Economic growth is expected to maintain its momentum in the medium term underpinned by strong domestic demand and economic diversification. However, the combination of high government spending and a decreased oil price puts pressure on fiscal sustainability.

Landenrapport

Country Report United Arab Emirates (Engelstalig)

Although the UAE’s economy is more diversified and less dependent on the oil sector than the surrounding Gulf States, it is strongly affected by the decreasing oil price since the second half of 2014.

Landenrapport

Country Report Egypt (Engelstalig)

Domestic stability in Egypt has improved markedly and the economy is showing timid signs of recovery. The government has engaged in bold reforms. Generous aid from the Gulf Cooperation Council (GCC) countries gives it the financial space to gradually implement those reforms.

Landenrapport

Country Report Kazakhstan (Engelstalig)

Kazakhstan had a less fortunate economic year in 2014, caused by the decreasing oil price in the second half of last year and the negative wealth effects as a result of the tenge devaluation. For 2015, substantially lower economic growth and twin deficits are expected.

Landenrapport

Country Report Israel (Engelstalig)

The Israeli economy is likely to continue to grow at a moderate pace, while the strong growth of mortgage debt and the rise of housing prices pose risks. Meanwhile, a new round of peace talks with the Palestinians is not obvious under a new government that is dominated by nationalists and ultra-Orthodox parties.

Landenrapport

Country Report Kuwait (Engelstalig)

The growth of Kuwait’s hydrocarbon dependent economy slowed further in 2014, as oil prices slumped. Stimulating development of the non-oil sector requires reforms that will be difficult to pass, especially if they come at a cost of welfare programmes. Meanwhile, the political situation eased somewhat as the current parliament is proving more cooperative.

Landenrapport

Country Report Bahrain (Engelstalig)

The oil price decline negatively affects economic growth and puts pressure on the fiscal position of Bahrain. Meanhile, Saudi Arabia is still (implicitly) backing the Sunni Al-Khalifa regime, both financially and militarily, in an effort to keep Iran at bay.

Economisch Kwartaalbericht

China: flinke afzwakking van de groei

Economische groei in 2015 valt tot nu toe tegen. Vooral groei van investeringen en die van industrie dalen sterk. Overheid blijft hervormen, maar primaat ligt weer meer bij stimulus.

Economisch Kwartaalbericht

Nederlandse economie groeit harder door binnenlandse dynamiek

De Nederlandse economie zal in 2015 en 2016 met 2% groeien. Dit is iets meer dan eerder werd verwacht, dankzij een sterkere toename van de binnenlandse bestedingen. Zowel de consumptie als de investeringen laten een stijging zien. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan het herstel van de woningmarkt.

Economisch Kwartaalbericht

Rente en valuta: de strijd tussen liquiditeit en ‘fundamentals’

De verbeterde vooruitzichten voor de economie en de hogere inflatie vormen op termijn een bron van opwaartse kracht voor de kapitaalmarktrentes in de eurozone. Maar de liquiditeit die het ECB-opkoopprogramma creëert, tempert dit effect. Uitgaande van een eerste renteverhoging door de Fed eind 2015, blijft het ECB-opkoopprogramma uiteindelijk ook de factor die de euro verder zal verzwakken.