RaboResearch - Economisch Onderzoek

Landenrapport

Country Report Thailand (Engelstalig)

One and a half year after the coup, the military regime is still in power. Elections are again delayed and stability is preserved through repression. In the meantime, the economy is performing disappointingly with tourism being the only bright spot.

Special

Voortgang in de economische integratie van de ASEAN?

De oprichting van de ASEAN economische gemeenschap (AEC) is een stap voorwaarts in de richting van verdere regionale integratie. De deadline van 31 december 2015 zal echter niet gehaald worden, ook daarna zal er nog een hoop werk moeten worden verzet.