RaboResearch - Economisch Onderzoek

Landenrapport

Country Report Hungary (Engelstalig)

Over 2014 Hungary's economic growth increased to 3% thanks to a surge of EU-funds, the central bank’s “Lending for Growth” scheme, a peak in (car) industry investments, a good harvest and low inflation. For 2015 an economic growth of about 2.5% and a budget deficit below 3% is expected. Concerns remain about the continuation of unorthodox economic policies.

Landenrapport

Country Report Bulgaria (Engelstalig)

Growth in Bulgaria remains weak and fiscal balances have been deteriorating, though from a low base. The banking sector has weathered last year’s crisis well, but further measures are necessary to improve its resilience in the future

Themabericht Engelstalige versie

Regiostudie Europa

Deze studie over Europa richt zich op de economische vooruitzichten en de risico's voor de regio als geheel, maar ook op de onderlinge verschillen tussen de landen in de regio. Het doel van de studie is de economische ontwikkelingen en de onderliggende factoren van de Europese landen langs de meetlat te leggen om zo een totaalbeeld te krijgen van de richting waarin de Europese economieën zich ontwikkelen.

Themabericht Engelstalige versie

Politieke ontwikkelingen in Europa

Europese landen worden geconfronteerd met een aantal interne destabiliserende politieke trends, terwijl de spanningen tussen de EU en Rusland waarschijnlijk niet gaan afnemen. TTIP en de nieuwe Europese Commissie zouden de geopolitieke invloed van de EU kunnen verhogen.