RaboResearch - Economisch Onderzoek

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Spanje

De beschikbare productie-, verkoop- en sentimentindicatoren voor het 3e kwartaal wijzen op een vertraging van de economische groei. De werkgelegenheid kreeg een harde klap, waardoor het aantal werklozen voor het eerst boven de 5 miljoen uitkwam.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Spanje

Terwijl zowel de binnenlandse bestedingen als de export in het tweede kwartaal van 2011 daalden wist het Spaanse BBP-volume dankzij een forse daling van de import toch een kleine plus te noteren. De economische vooruitzichten zijn onzeker.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Spanje

Het gaat allemaal niet erg snel, maar het herstel van zowel de Spaanse economie als de overheidsfinanciën zetten voorzichtig door. Het BBP groeide in het eerste kwartaal van 2011 met 0,3% k-o-k, na 0,2% groei in het laatste kwartaal van 2010.

Themabericht

Zonder euro is de gulden geen daalder waard

De financiële problemen in de eurozone hebben ertoe geleid dat speculaties over het einde van de euro niet langer taboe zijn. De eenheidsmunt wordt sinds de acute crisis in Griekenland danig op de proef gesteld.

Landenrapport

Spain (Country report) (Engelstalig)

The Spanish economy is still coping with the consequences of the housing market boom and bust. We expect weak economic growth both this year and next, leading only to a very modest decline in the unemployment rate.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Spanje

Terwijl de exportgroei in het eerste kwartaal van 2011 net als in het laatste kwartaal van 2010 een zeer forse groei vertoonde, geldt voor de binnenlandse vraag dat krimp nog de overhand heeft.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Spanje

In 2010 groeide de Spaanse economie met gemiddeld 0,15% per kwartaal. Door de verdere daling van de werkgelegenheid namen de arbeidskosten per eenheid product af. Dat is een welkome ontwikkeling, omdat de economische groei sterk afhankelijk is van de buitenlandse vraag.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Spanje

Net als in 2010 zal het economisch herstel in Spanje ook dit jaar traag verlopen. De binnenlandse vraag kan slechts beperkt groeien en de prijsconcurrentiepositie is tot nu toe slechts mondjesmaat verbeterd. Het is dan ook van belang dat de loongroei niet op de recent opgelopen inflatie zal reageren. Hoewel slecht voor koopkracht en consumptie, is dit voor het aanpassingsproces een noodzakelijk kwaad.