RaboResearch - Economisch Onderzoek

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Frankrijk

In afwachting van 10K4 lijkt de Franse economie het jaar goed af te sluiten, mede op basis van een stevige particuliere con¬sumptie. Wanneer consumenten vanaf 2011 worden geremd door bezuinigingen en een minder sterk stijgende koopkracht, kunnen producenten dit gat vullen met stijgende investeringen. Ondanks de hoopgevende (buitenlandse) orderverwachtingen, maken een beperkte binnenlandse vraag en een lage bezetttingsgraad dit scenario allerminst zeker.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Nederland

De strenge winter heeft tot gevolg dat de gasproductie flink is toegenomen en dit draagt naar verwachting positief bij aan de economische groei in het vierde kwar¬taal. Consumenten zijn door het koude meer geld gaan uitgeven, maar zij hadden niet echt een keuze. Het consumentenvertrouwen blijft onverminderd laag, terwijl industriële ondernemers juist zeer positief het jaar uit gingen.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Verenigd Koninkrijk

Tegen het einde van het jaar lag het herstel goed op koers. De dienstensector verzwakte echter aanzienlijk. We verwachten een sterke groei van de particuliere consumptie in 10K4. In 2011 verwachten we een zwakke consumptie vanwege de aangekondigde bezuinigingen. De hoop is daardoor gevestigd op de externe sector. Maar de groeivooruitzichten in de Europese periferie baren ons zorgen.

Special

Asset bubbles, financial crises and the role of human behaviour (Engelstalig)

Every time we witness a collapse in asset prices or a financial crisis, we seemoverwhelmed. Even the most experienced investors, economic forecasters and regulators are caught off-guard. But if we look closer at the historical data for the past two centuries, we see dat asset bubles and financial crises are nothing new to mankind.

Landenrapport

Country Report Paraguay (Engelstalig)

Paraguay has posted a very high economic growth rate in 2010, thanks to rapid growth of exports of soybeans and meat. However, the economic structure of the country remains weak, in particular through the strong dependence on agricultural export products.

Landenrapport

Country Report Romania (Engelstalig)

The fragile political stability is currently the main weakness of Romania. Although the cabinet survived three votes of no-confidence last year, dissatisfaction also within the coalition over the harsh austerity measures is rising.

Landenrapport

Country Report Bulgaria (Engelstalig)

Economic recovery in Bulgaria was weak in 2010 (-0.1%), largely because domestic demand and investment were suppressed by higher unemployment and still tight credit conditions. For 2011 and 2012, a slow recovery is expected to around 2.5% and 3.5%, respectively.

Landenrapport

Country Report Azerbaijan (Engelstalig)

After Azerbaijan managed to post strong growth in 2009, slow growth in oil and gas output will constrain GDP growth to between 3 and 4 percent in the coming years.

Themabericht Engelstalige versie

Basel III: stevig maar realistisch

In november 2010 bekrachtigden regeringsleiders de strengere kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken, zoals voorgesteld door het Basels Comité. Hoewel de nieuwe eisen geleidelijk worden ingevoerd en iets minder streng zijn dan in de eerste voorstellen, blijft de impact van dit zogenoemde Basel III akkoord stevig.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Spanje

Net als in 2010 zal het economisch herstel in Spanje ook dit jaar traag verlopen. De binnenlandse vraag kan slechts beperkt groeien en de prijsconcurrentiepositie is tot nu toe slechts mondjesmaat verbeterd. Het is dan ook van belang dat de loongroei niet op de recent opgelopen inflatie zal reageren. Hoewel slecht voor koopkracht en consumptie, is dit voor het aanpassingsproces een noodzakelijk kwaad.