RaboResearch - Economisch Onderzoek

Special

UK: Stagflation nation (Engelstalig)

The economy of the United Kingdom experiences a ‘European’ demand shock but also has ‘American’ labour shortages. Weak growth and high inflation is the result. Meanwhile, there is a constant threat of a trade war with the European Union.

Column

De kosten van krapte op de arbeidsmarkt

De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is ongekend. In het eerste kwartaal van 2022 stonden er 450 duizend vacatures open, ruim 60 duizend meer dan in het kwartaal daarvoor. Om dit cijfer in perspectief te plaatsen: het aantal werklozen is in april gedaald naar 316 duizend personen.

Special

Nieuwe energie en sterkere chemie in Metropoolregio Groningen

Metropoolregio Groningen heeft unieke kansen om haar economie duurzaam te versterken en de brede welvaart voor haar inwoners te vergroten. Hiertoe staat de regio voor acht opgaven, die alle te maken hebben met het creëren van nieuwe energie en sterkere chemie tussen de partijen in het ecosysteem waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken.