RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Sneller mondiaal economisch herstel: herbalancering en handelsliberalisering

Sinds de crisis richt beleid veelal op lopende rekeningtekortreductie, zonder daarbij in protectionisme te vervallen. Er wordt zelfs over baanbrekende handelsliberalisering onderhandeld die een bescheiden, maar welkome economische impuls kan leveren.

Landenrapport

Country Report Canada (Engelstalig)

The budgetary problems of the US government could affect Canada significantly. Furthermore, the continuing strength of the Canadian dollar is weighing on exports. Domestic risks stem from high household indebtedness and a slowing housing market.