RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Sneller mondiaal economisch herstel: herbalancering en handelsliberalisering

Sinds de crisis richt beleid veelal op lopende rekeningtekortreductie, zonder daarbij in protectionisme te vervallen. Er wordt zelfs over baanbrekende handelsliberalisering onderhandeld die een bescheiden, maar welkome economische impuls kan leveren.

Landenrapport

Country Report Malaysia (Engelstalig)

Driven by strong domestic demand, real GDP is estimated to have grown by 5.2% in 2012, but weak external demand may lead to a growth slowdown this year. In mid-2013, general elections will be held that will likely be won by the current government.