RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Sneller mondiaal economisch herstel: herbalancering en handelsliberalisering

Sinds de crisis richt beleid veelal op lopende rekeningtekortreductie, zonder daarbij in protectionisme te vervallen. Er wordt zelfs over baanbrekende handelsliberalisering onderhandeld die een bescheiden, maar welkome economische impuls kan leveren.

Landenrapport

Country Report Australia (Engelstalig)

The economy performs well thanks to its strong trade links with China, but with growth being narrowly driven by the mining business. The currency is very strong, which erodes price competitiveness of non-commodity exports.