RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Sneller mondiaal economisch herstel: herbalancering en handelsliberalisering

Sinds de crisis richt beleid veelal op lopende rekeningtekortreductie, zonder daarbij in protectionisme te vervallen. Er wordt zelfs over baanbrekende handelsliberalisering onderhandeld die een bescheiden, maar welkome economische impuls kan leveren.

Landenrapport

Country Report Vietnam (Engelstalig)

With improved economic policies the government has been able to stabilize the economy since early 2011. The external liquidity position improved, but remains weak. In case confidence in the economy falters again, improvements could be undone quickly.