RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Latin America: The only way is up (Engelstalig)

Having reached rock bottom in 2016, Latin American economies are performing better in 2017. Most countries have fared well the adverse period, though fiscal positions have weakened across the board.

Themabericht

Latin America: turning the populist page (Engelstalig)

The past year has been tumultuous for Latin American politics, characterised by a shift to the right in election results and away from populism in policy, and numerous corruption scandals. Current risk levels are likely to linger in the coming year.

Column

De wedergeboorte van Medellín en Latijns-Amerika

Niet alleen in Medellín, maar ook in de rest van Latijns-Amerika is de afgelopen decennia veel veranderd. De verworvenheden staan nu echter onder druk door de daling van de grondstofprijzen.

Special Engelstalige versie

Latijns-Amerika na de grondstoffenhausse

Van oudsher is er in Latijns-Amerika een sterke relatie tussen grondstofprijzen en economische groei. Alle signalen wijzen er momenteel op dat opnieuw een grondstoffencyclus ten einde is gekomen. Waar staat Latijns-Amerika nu en wat zijn de vooruitzichten voor de regio?

Special Engelstalige versie

Latijns-Amerika: perspectieven voor de landbouw

Latijns-Amerika is een belangrijke speler in de internationale landbouwsector. De regio zal zijn prominente rol hierin naar verwachting behouden, maar moet de sterke landbouwproductiviteitsgroei uit het verleden dan wel weten voort te zetten.

Special Engelstalige versie

Latijns-Amerika: de vette jaren zijn voorbij

De economische groei in Latijns-Amerika neemt af. Dit komt vooral door lagere grondstofprijzen. De regio is kwetsbaar voor het buitenlandse klimaat, maar toch ook weerbaar. Van de binnenlandse dynamiek moet de groei in de regio het niet hebben.