RaboResearch - Economisch Onderzoek

Landenrapport

Costa Rica (Country Report) (Engelstalig)

Thanks to considerable fiscal stimulus, Costa Rica has weathered the global economic crisis and the decline in US demand for its exports relatively well. As stimulus is not yet withdrawn and prospects for the US economy are improving, economic growth for the next years is expected to reach 4.3% on average

Landenrapport

Dominican Republic (Country report) (Engelstalig)

After having avoided dipping into recession in 2009 on the back of countercyclical fiscal and monetary stimulus made possible by an IMF stand-by agreement, the Dominican Republic’s economic recovery outpaced most of its neighbours in 2010. I

Landenrapport

Chile (Country Report) (Engelstalig)

Chile remains a country characterized by good macroeconomic policies and high quality institutions. The country was hit by a heavy earthquake in early 2010, but the impact of this event on country risk has been fairly limited.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Italië

Het toch al trage economische herstel lijkt in het laatste kwartaal van 2010 tot stilstand gekomen. De exportgroei is in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar op peil gebleven, maar dit heeft zich niet vertaald in groei van de industriële productie. Een zwak einde van 2010 dus. Gezien de in januari gestarte bezuinigingen door de overheid zal het begin van 2011 niet veel sterker zijn.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Duitsland

De economische groei in 2010 was de sterkste sinds de Duitse eenwording, met dank aan bedrijfsinvesteringen en uitvoer. De vooruitzichten voor de uitvoer zijn voor 2011 beduidend onzekerder geworden. De consumptie leeft niet op, mede door de zeer gematigde nominale loongroei. De inflatiedruk stijgt door het sterke econo¬mi¬sche herstel, hogere grondstof¬prijzen en het ultraruime monetaire beleid van de ECB.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Nederland

De uitvoer blijft het Nederlandse conjuncturele patroon vooralsnog bepalen. Van een ongebreidelde groei van de binnenlandse beste¬din¬gen is nog steeds geen spra¬ke. In december is de inflatie opgelopen en werd de grootste stijging sinds maart 2009 genoteerd. Over heel 2010 bezien hielden de inflatie en CAO-loonstijgingen gelijke tred in 2010, terwijl de loonstijging doorgaans boven de inflatie ligt. De arbeidsmarktsituatie verbeterde opnieuw, maar niet iedereen profiteert hiervan.

Landenrapport

Jordan (Country report) (Engelstalig)

Jordan was confronted with some spill-over from the Tunisian democratic revolution, there is strong support among the people for the King. The King is relatively modern, but the country ranks low on the “Democracy Index”

Landenrapport

Fiji (Country report) (Engelstalig)

The military coup in 2006 marked a continuation of Fiji’s tumultuous political history. Coup leader Bainimarama has remained in charge since, at the cost of democracy. The coup and subsequent repression has isolated Fiji internationally

Landenrapport

Brunei (Country report) (Engelstalig)

The prosperous country of Brunei derives its wealth from an abundance of oil and gas resources. The economy contracted 1.8% yoy in 2009 and is estimated to have grown over 1% in 2010, on the back of higher global commodity prices

Landenrapport

Nigeria (Country report) (Engelstalig)

In spite of a growing non-oil economy, Nigeria’s economic development is still very much dependent on developments in the oil sector. Since oil revenues account for 89% of total exports, the economy is extremely vulnerable to oil price shocks