RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

The history of financial crises (Engelstalig)

The world is littered with financial crises, yet we seem surprised every time they occur. Against this backdrop, we take a closer look at the financial crises since 1800 to see whether we can draw some lessons for the future.

Themabericht

What if AAAmerica gets downgraded? (Engelstalig)

Long-standing concerns about the sustainability of US fiscal imbalances have finally led to the first ‘negative outlook’ for the AAA-rating of US sovereign debt by S&P.

Themabericht

The Rabo Sovereign Vulnerability Index (Engelstalig)

After the dismal failures of the financial markets to correctly price sovereign risk before the crisis, one must be aware that they can still over-or underprice sovereign risk in some countries.

Themabericht

Moet Nederland Bhutan achterna?

Welzijn kan worden gedefinieerd als de mate waarin mensen in hun materiële en immateriële behoeften kunnen voorzien. Welzijn omvat dus meer dan de welvaart in enge zin, ofwel de mate waarin mensen hun behoeften aan goederen en diensten kunnen vervullen

Themabericht Engelstalige versie

Japan tragische drievoudige ramp

Vrijdag 11 maart 2011 werd Japan getroffen door een historisch zware aardbeving, een verwoestende tsunami en een nucleaire crisis die nog altijd onopgelost is. Het enorme menselijk leed overtreft de economische impact, waarvan wij de omvang in dit Themabericht proberen te schatten.