RaboResearch - Economisch Onderzoek

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Nederland

De Nederlandse economie heeft het afgelopen jaar afgesloten met een groei van 1,7% op jaarbasis. Het groeitempo zal de komende kwartalen naar verwachting iets teruglopen, waardoor de BBP-groei dit jaar op 1,5% zal uitkomen.

Landenrapport

Cameroon (Country Report) (Engelstalig)

Cameroon performs well on almost all macroeconomic indicators: inflation is low, the fiscal and current accounts are almost in balance and debt levels are sustainable. Nonetheless, GDP growth is low at 2.8% (2010).

Landenrapport

Serbia (Country Report) (Engelstalig)

Serbia’s economy is still weak as it posts twin deficits. The balance of payments position is weak as the continuously large current account deficits require debt financing. Even so, Serbia’s external position has improved since the nadir during the global financial crisis in 2008.

Landenrapport

Kazakhstan (Country Report) (Engelstalig)

Kazakhstan’s economy is recovering steadily and posted 7% growth in 2010. The main problems in the banking sector have been dealt with, but the sector remains a major weakness nonetheless.

Landenrapport

Azerbaijan (Country Report) (Engelstalig)

Azerbaijan has been affected much less by the global financial crisis than some other CIS countries, as it entered the crisis without a large credit bubble or high private external indebtedness.

Landenrapport

New Zealand (Country Report) (Engelstalig)

New Zealand prior to the crisis seems to have developed a social convention where the government does the saving, leaving spending to households and firms (making New Zealand the exact opposite of Japan in this regard).

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Italië

Na de afzwakking van de BBP-groei in het laatste kwartaal van 2010 is de Italiaanse economie het nieuwe jaar ook zwak begonnen. Toch bieden de inkoopmanagersin¬dex voor de maak¬industrie en de groei van de nieuwe orders uit¬zicht op betere tijden.

Conjunctuurbeeld Engelstalige versie

Conjunctuurbeeld Duitsland

De industriële productie herstelde scherp in januari en we verwachten dat zij verder zal groeien in 11K1. Het producentenvertrouwen is licht gedaald in maart. Aangezien het een eerste terugval betreft, zijn we voorzichtig met conclusies.