RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht Engelstalige versie

Versterking crisismanagement banken

Sinds de kredietcrisis maken regelgevers wereldwijd plannen om de kans op én de impact van nieuwe bankcrises zo veel mogelijk te verkleinen. De versterking van crisismanagement van banken is daar een onderdeel van.

Themabericht

Cooperative banks in the spotlights (Engelstalig)

The United Nations has declared 2012 the International Year of Cooperatives. Therefore the European cooperative banks are the focus in this study. What are these banks’ key characteristics? And how are they performing in these turbulent times?

Themabericht Engelstalige versie

Basel III: stevig maar realistisch

In november 2010 bekrachtigden regeringsleiders de strengere kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken, zoals voorgesteld door het Basels Comité. Hoewel de nieuwe eisen geleidelijk worden ingevoerd en iets minder streng zijn dan in de eerste voorstellen, blijft de impact van dit zogenoemde Basel III akkoord stevig.