RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Price fighters (Engelstalig)

Increased demand in emerging markets, combined with a series of failed harvests have sent food prices through the roof.

Themabericht Engelstalige versie

Pensioenachtbaan

Het broze herstel van de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen in de nasleep van de kredietcrisis is weer ongedaan gemaakt. De financiële positie van pensioenfondsen in rap tempo verslechtert.