RaboResearch - Economisch Onderzoek

Column

Met islamitisch bankieren de oplossing voor financiële stabiliteit nabij?

Na jaren van recessie lijkt het economische herstel van de eurozone inmiddels te zijn ingezet. Ook zijn eerste stapjes gezet naar een stabieler financieel stelsel, zoals de oprichting van de bankenunie. Daarbij is echter wel uitgegaan van het huidige financiële systeem.

Landenrapport

Country Report Estonia (Engelstalig)

Estonia’s economic growth will moderate this year, but due to the turmoil in Ukraine the risks are tilted to the downside. Meanwhile, Estonia’s fiscal position remains strong.