RaboResearch - Economisch Onderzoek

Column

Geavanceerd zeepbelprikken

De huizenprijzen in de Westerse wereld nemen sinds een jaar gemiddeld genomen weer toe. Daarmee blijven ze hoog, waarbij de verschillen tussen landen groot zijn.

Themabericht Engelstalige versie

Internationale huizenprijzen en beleid

De huizenprijsontwikkeling in de Westerse wereld is van een jarenlange prijsdaling omgeslagen in een gemiddelde prijsstijging, op nog steeds een historisch gezien hoog niveau. Hoe is dit te verklaren? Is hier wat tegen te doen?

Column

Een ander crisisgevoel bij inclusieve groei

Gekeken naar economische groeicijfers gaat het beter met de economie. Maar wellicht moeten we eerst verder kijken voordat we constateren dat de crisis voorbij is. Een ander begrip van vooruitgang biedt daarvoor nieuwe inzichten.

Column

Ongedacht aanpassingsvermogen

De afgelopen week kwam zowel de Europese Commissie als de OESO met de voorjaarsramingen naar buiten. En net als de afgelopen maanden is het nieuws wat positiever dan waar we de laatste jaren gewend aan zijn geraakt.

Column

Pessimisme om problemen te voorkomen

Nederland is teruggezakt in recessie. Waar we begin dit jaar onze verwachting voor de BBP-groei in 2014 nog omhoog bijstelden van 0% naar 1% en voor volgend jaar een groeiversnelling naar 1½% verwachtten, gaan we er nu vanuit dat de economische activiteit in Nederland dit jaar met ½% is gedaald en dat die krimp volgend jaar zal versnellen naar 1½%.

Landenrapport

Country Report Austria (Engelstalig)

Austria’s economic growth is set to gain steam, but its banks may face rising challenges in Russia and Ukraine, where they have sizeable exposures. Meanwhile, the re-elected ‘Grand Coalition’ government finally decided on a bad bank solution for Hypo Alpe Adria.

Landenrapport

Country Report Turkey (Engelstalig)

Turkey’s external vulnerabilities decreased in the first quarter of this year, as the current account deficit started to decline and net capital inflows resumed. Meanwhile, Prime Minister Erdoğan’s dominant position was strengthened by his party’s victory at the March 30th municipal elections.

Landenrapport

Country Report Slovenia (Engelstalig)

Slovenia avoided a sovereign bail-out last year, as an asset quality review revealed manageable bank recapitalization costs. Yet, the country is not out of the woods yet, as its increasingly instable government struggles to rein in this year’s budget deficit.