RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Nederlandse lonen raken verder achter op productiviteit

Ondanks dat de Nederlandse economie in bloei staat lijkt niet iedereen van die groei te profiteren. Het gat tussen de arbeidsproductiviteit en loongroei neemt nog steeds toe.

Themabericht

Latin America: FX outlook - Carry on, and on (Engelstalig)

Latin American currencies have outperformed USD this year with carry providing a notable boost. MXN was a notable outperformer. Performance will be good if volatility remains low. A surge in risk aversion could lead to rapid carry trade unwinds.