RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch commentaar

Derde Plenum in China maakt verwachtingen niet waar

Er is tijdens het derde plenum brede politieke steun verkregen voor het doorzetten met de nodige hervormingen. Een einddoel is geformuleerd, maar het is helaas niet duidelijk geworden hoe China dat precies gaat bereiken.

Themabericht

Sneller mondiaal economisch herstel: herbalancering en handelsliberalisering

Sinds de crisis richt beleid veelal op lopende rekeningtekortreductie, zonder daarbij in protectionisme te vervallen. Er wordt zelfs over baanbrekende handelsliberalisering onderhandeld die een bescheiden, maar welkome economische impuls kan leveren.

Themabericht

Outlook 2014 - China: balancing reforms and growth (Engelstalig)

After an ambitious start, China’s new leadership seems to have eased back on its reform drive. Maintaining a sufficiently strong growth rate is still the priority. For 2014, this implies only incremental reforms and a growth rate of around 7¼%.

Landenrapport

Country Report Indonesia (Engelstalig)

The third free presidential elections in Indonesia’s history (1H2014) will bring a new president into office, as Yudhoyono is barred from participating after completing two terms. There is no clear favorite, increasing policy uncertainty. Also, the external position is weakening.

Landenrapport

Country Report Taiwan (Engelstalig)

Due to a weak external environment, Taiwan’s economy has been performing weakly, but a slight growth acceleration is expected. Political infighting in the ruling KMT party has weakened the president’s position and will hamper policy implementation.