RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch commentaar

Over Bitcoin en inflatie

De stelling dat de bitcoin geen inflatie van betekenis kent kan noch worden bewezen, noch worden verworpen omdat de benodigde informatie ontbreekt.