RaboResearch - Economisch Onderzoek

Conjunctuurbeeld

Economic Update The Netherlands (Engelstalig)

The decommissioned cabinet reached agreement with parties outside the coalition on a supplementary package of measures, with which the government deficit will be reduced from 4.6% to 3% of GDP in 2013.

Conjunctuurbeeld

Conjunctuurbeeld Nederland

Overleg tussen VVD, CDA en PVV over de extra bezuinigingen is eind april mislukt. Het demissionaire kabinet bereikte overeenstemming met de fracties van VVD, CDA, D66, Groen Links en de Christen Unie over een aanvullend beleidspakket.