RaboResearch - Economisch Onderzoek

Themabericht

Nederlandse bedrijven schakelen vaker uitzendbranche in

De Nederlandse branches zijn meer gebruik gaan maken van de diensten van de uitzendbranche. De vertekening van het macrobeeld – doordat de productie van ingehuurde flexkrachten wordt geregistreerd bij de uitzendbranche – is relatief beperkt.

Themabericht

Zin en onzin over Chinese kapitaalvlucht

In tegenstelling tot wat media meldden bieden data over handel met Hong Kong weinig bewijs voor massale kapitaalvlucht. Naast aflossing van buitenlandse schuld, lijkt kapitaalvlucht niettemin een flink deel van de daling van de reserves te kunnen verklaren.