RaboResearch - Economisch Onderzoek

Economisch commentaar

Nederlandse economie groeit gestaag door in het eerste kwartaal van 2015

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor. Vooral de consumptie en de woninginvesteringen droegen hieraan bij. Hierdoor ligt een opwaartse bijstelling in de verwachte BBP-groei voor 2015 voor de hand.