RaboResearch - Economisch Onderzoek

Special

Woontevredenheid in de Metropoolregio Amsterdam

Decennialang was de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een magneet waar meer mensen vanuit andere delen van Nederland naartoe verhuisden dan andersom. Sinds 2017 zien we echter een trendbreuk: per saldo gaan er meer mensen die in de MRA woonden naar andere delen van Nederland. Dit (negatieve) migratiesaldo lijkt samen te hangen met de ‘meerprijs’ die in de MRA wordt betaald ten opzichte van vergelijkbare woningen in andere regio’s.

Column

Regie is geen wonderdoekje voor woningbouw

Steeds meer mensen hebben de afgelopen jaren gepleit voor meer Rijksregie om de woningbouw aan te jagen. Die regie lijkt er ook te gaan komen. Want woonminister De Jonge wil bij wet regelen dat het Rijk en de provincies meer kunnen gaan sturen – desnoods met dwang – op ‘wat, waar en voor wie’ wordt gebouwd. Dit perkt de vrijheid van gemeenten sterk in. De insteek: er moeten meer bouwlocaties komen waar vlot – door snellere procedures – betaalbare nieuwbouwhuizen gaan verrijzen.

Themabericht

Energielabel zegt niet alles over energieverbruik

Verduurzaming van woningen staat door de energiecrisis volop in de aandacht. In theorie verbruikt een huishouden in een woning met label A veel minder energie dan in een woning met label G, maar hoe pakt dit in de praktijk uit? En welke andere factoren bepalen het energieverbruik?