RaboResearch - Economisch Onderzoek

Vraag en antwoord: financiële markten bezorgd over de Amerikaanse yield curve

Economisch commentaar

Delen:

De financiële markten maken zich steeds meer zorgen over de Amerikaanse yield curve. In deze Q&A leggen we in een aantal stappen uit waarom.

Lees ook de Engelstalige achtergrondstudie 'The Fed's road to inversion'

Q1: Wat is dat eigenlijk, een yield curve?

De yield curve is een grafiek waarin de rente voor verschillende termijnen wordt weergegeven, van de korte rente (bijv. de 3 maands rente) tot de lange rente (bijv. de 10 jaars rente).

Normaal gesproken is de curve stijgend omdat beleggers gecompenseerd willen worden voor het langer uitlenen van geld. Hoe langer je iemand geld uitleent, hoe meer risico’s je loopt. Daarom is de lange rente onder normale omstandigheden hoger dan de korte rente.

Q2: En waarom maken de financiële markten zich nu zorgen over de Amerikaanse yield curve?

De Amerikaanse yield curve is momenteel heel vlak, omdat de korte rente niet veel lager dan de lange rente is. Op dit moment (26 oktober) is de 2 jaars rente 2,83% en de 10 jaars rente 3,10%. Aan het begin van het jaar was het verschil tussen deze twee rentes nog 2x zo groot.

Q3: Maar is een vlakke yield curve een probleem?

Op zich is een vlakke yield curve geen probleem, maar hoe vlakker de curve hoe groter de kans dat de curve inverteert, wat wil zeggen dat de korte rente hoger is dan de lange rente. Dit komt weinig voor en als het in de Verenigde Staten voorkomt is dat in het verleden vaak een voorteken geweest van een recessie 12 tot 18 maanden later.

Q4: Waarom is een geïnverteerde yield curve een voorteken van een recessie?

De lange rente kun je eigenlijk zien als het gemiddelde van de verwachte korte rentes over de looptijd, plus een risico-opslag voor de lengte van de periode dat een belegger geld uitleent. Als de lange rente lager is dan de korte rente, betekent dit dat beleggers verwachten dat de korte rente gaat dalen.

In de praktijk wordt de korte rente vooral bepaald door de centrale bank. Dus wat beleggers eigenlijk inprijzen is dat de centrale bank de beleidsrente gaat verlagen. En dit gebeurt alleen als er zwaar weer op komst is, zoals een groeivertraging of een recessie.

Q5: En hoe komt het dat de Amerikaanse yield curve op dit moment zo vlak is?

Dat komt vooral omdat de centrale bank, de Fed, de beleidsrente aan het verhogen is. Dit duwt ook de andere korte rentes omhoog. De lange rentes stijgen ook mee, maar in mindere mate dan de korte rentes. Daarom wordt de curve steeds vlakker.

Q6: Nu de yield curve zo vlak is, kan de yield curve uiteindelijk ook inverteren?

Dat is de grote vrees van de financiële markten op dit moment. De markten zijn bang dat de Fed de beleidsrente te snel en teveel verhoogt, waardoor de yield curve inverteert en een welbeproefd waarschuwingssignaal voor een recessie afgaat. Dus eigenlijk maken de financiële markten zich zorgen over het beleid van de Fed.

Q7: Is de vrees van de financiële markten terecht?

Wij denken van wel. Volgens onze berekeningen inverteert de yield curve voor het einde van 2019 als het Fed de beleidsrente in het huidige tempo blijft verhogen. Daarmee zou een waarschuwingssignaal afgaan voor een Amerikaanse recessie in 2020 of 2021. Het is dan ook te hopen dat de Fed tijdig tot inkeer komt, maar daar ziet het op dit moment nog niet naar uit.

Delen:
Auteur(s)
Philip Marey
RaboResearch Global Economics & Markets Rabobank KEO
030 71 21437

naar boven